ئارمانجا مه‌‌

ديتنه‌ كا دوير: دويتنا مه‌ يا دوير ئه‌ وه‌ كوَ كريارا خواندنێ بو قوتابيێن مه‌ يێن كورد بساناهى كه‌ ين ژبو هندێ كو زانينا وان بهێز تر لێ بهێت ژبو پاشه‌ روژه‌کا کوردی یا باشتر

نڤێسه‌ر: ماموستا: روناك - به‌روار: 14.04.2013
نڤێسه‌ر: ماموستا: روناك - به‌روار: 14.04.2013